Förstudie: Kemikalieutsläpp från fartygs tankrengöring
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Anna Lunde Hermansson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-14