Säkra och beboeliga stadsgator: hållbart transport system genom integration av förare och stadsmiljö behov
Forskningsprojekt , 2020

se engelska sidan 

Deltagare

Robert Thomson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Personskadeprevention

Jorge Gil

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Lars Marcus

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Selpi Selpi

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

Ioanna Stavroulaki

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Finansiering

Chalmers

Projekt-id: 30465013
Finansierar Chalmers deltagande under 2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-08