Design för cirkulär konsumtion
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Cirkulär konsumtion, såsom att hyra produkter,  köpa/sälja second hand samt kollektivt ägande, är idag många gånger för krångligt och jämförelsevis få människor väljer därför att göra det även om de inser att detta är viktigt för miljön. En bidragande orsak till att cirkulär konsumtion inte är lockande är att många produkter idag utformas för linjär konsumtion (för att köpas, användas, och slängas) och därmed inte lämpar sig väl för att cirkuleras mellan flera användare.

I detta projekt utforskar vi hur företag kan stödjas att designa produkter och tjänster som istället är anpassade för cirkulär konsumtion. Detta kommer vi göra med hjälp av "the Use2Use Design Toolkit" - fem unika designverktyg vi utvecklat i tidigare forskningsprojekt. Verktygen kommer att spridas till och testas av fem partnerföretag samt andra företag som vill ta fram mer cirkulära erbjudanden till sina kunder. 

Under projektet kommer vi studera vilken potential verktygen har att bidra till utvecklingen av cirkulära produkter och tjänster, och vi kommer också generera ny kunskap kring hur verktygen effektivt kan implementeras i företags utvecklingsprocesser. Genom detta vill vi bidra till att företag kan skapa innovativa lösningar som gör cirkulär, hållbar konsumtion till ett alternativ som inte kräver uppoffringar i människors vardagsliv.

Deltagare

Oskar Rexfelt (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Anneli Selvefors

Gästforskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Finansiering

Familjen Kamprads stiftelse

Projekt-id: ref:20200190
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

www.use2use.se

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/i...

Senast uppdaterat

2020-04-14