Utveckling av innovativ superkritisk vätsketeknik för stegvis återvinning av organiska ämnen, elektrolyt och elektroder för Li-jon-batteriavfall
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Återvinning av litium (Li) jonbatterier är intressant både vetenskapligt och industriellt på grund av de möjliga tillämpningarna för dessa batterier och för att garantera leveranssäkerheten av råvaror till batteribranschen. Att avlägsna de organiska ämnena med superkritisk koldioxid-teknik (SC-CO2)-metoden frigör elektroaktiva material, underlättar separation av strömkollektorer och förbättrar metalluttaget från elektroderna. Återvinning av alla komponenter,
såsom bindemedel, elektrolyt och värdefulla metaller, med SC-CO2-tekniken är en ny återvinningsstrategi.

Deltagare

Burcak Ebin (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Martina Petranikova

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50124-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Chalmers materialanalyslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2024-01-02