Återvinning av insamlad plast från förpackningar
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Antal Boldizar (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Ezgi Ceren Boz Noyan

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Giada Lo Re

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Christer Persson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Finansiering

Plastkretsen (PK) AB:s Stiftelse för forskning

Projekt-id: -
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2022

Washing Post-Consumer Flexible Polyethylene Packaging Waste

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2023-12-11