Miljövänligare sjöfart och förbättrade ombordpraktiker
Forskningsprojekt , 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Olindersson (kontakt)

Tekniklektor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Christopher Anderberg

Instruktör vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Nautiska Studier

Lena Granhag

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Ida-Maja Hassellöv

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Mehran Javadi

Projektassistent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Anna Lunde Hermansson

Doktorand vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Kjell Saebbö

Instruktör vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Nautiska Studier

Lars Telestam

Koordinator vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Nautiska Studier

Finansiering

Havs- och vattenmyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-11-15