Fish and Cardiovascular Health
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

[Person 0f400a0e-2f67-46b9-a066-01f373552732 not found]

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

[Person 72238f07-9508-49c3-b2a4-4811344fdc60 not found]

Göteborgs universitet

[Person d6f2d19e-a84f-42de-a294-2cd2a0356281 not found]

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Scand. J. Nutr.

Vol. 48 3 119-130

Ämneskategorier

Kardiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08