Fish and Cardiovascular Health
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Ingrid Undeland

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Lars Ellegård

Göteborgs universitet

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Scand. J. Nutr.

Vol. 48 3 119-130

Ämneskategorier

Kardiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08