Very low threshold current density of 1.3 µm GaInNAs Single Quantum Well Lasers Grown by Molecular Beam Epitaxy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Xiaodong Wang

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Journal of Crystal Growth

Vol. 278 734-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07