9. IP6 hydrolysis by Baker’s yeast: Capacity, kinetics and degradation products
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Maria Türk

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Nils-Gunnar Carlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Thomas Andlid

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Agriculture and Food Chemistry

Vol. 48 1 100-104

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Biologiska vetenskaper

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07