Estimation of Diesel Engine Combustion Phasing from Crankshaft Torque Data
Paper i proceeding, 2009

Författare

Mikael Thor

Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Ingemar Andersson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Tomas McKelvey

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

2009 IFAC Workshop on Engine and Powertrain Control, Simulation and Modeling, Paris, France

Ämneskategorier

Reglerteknik

Signalbehandling