Polymer-metal nano-composite films for thermal management
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Björn Carlberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Teng Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Dongkai Shangguan

Microelectronics International

1356-5362 (ISSN)

Vol. 26 28-36

Ämneskategorier

Materialteknik