Polymer-metal nano-composite films for thermal management
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Björn Carlberg

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Teng Wang

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Johan Liu

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Dongkai Shangguan

Microelectronics International

1356-5362 (ISSN)

Vol. 26 2 28-36

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07