Polymer-metal nano-composite films for thermal management
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Björn Carlberg

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Teng Wang

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Johan Liu

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Dongkai Shangguan

Microelectronics International

1356-5362 (ISSN)

Vol. 26 2 28-36

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07