2. High performance 1.28 mm GaInNAs Double Quantum Well lasers
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Yongqiang Wei

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Mahdad Sadeghi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Modh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

ELECTRONICS LETTERS

Vol. 41 24 1328-

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07