A Comparison of Volunteer, BioRID P3 and Hybrid III performance in Rear Impacts
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Johan Davidsson

Institutionen för personskadeprevention

Per Lövsund

Institutionen för personskadeprevention

Koshiro Ono

Mats Svensson

Institutionen för personskadeprevention

S Inami

Crash Prevention and Injury Control

Vol. 2 3 203-220

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06