Effect of sigma-2 grain boundaries on plastic deformation of WC-Co cemented carbides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

EBSD

Ab initio calculations

Författare

Gustaf Östberg

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Muhammad Umar Farooq

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Mikael Christensen

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Uta Klement

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Materials Science and Engineering

Vol. 416 119-125

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07