Simple self-aligned fabrication process for silicon carbide static induction transistors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Kristina Dynefors

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Vincent Desmaris

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Joakim Eriksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Materials Science Forum

Vol. 457-460 1125-

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07