DC and RF performance of MESFET mode 4H-SiC Static Induction transistor
Paper i proceeding, 2005

Författare

Dimitar Milkov Dochev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Kristina Dynefors

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Vincent Desmaris

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Per-Åke Nilsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Niklas Rorsman

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

GHz2005

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Övrig annan teknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07