Optimization of control laws of the bipedal locomotion systems
Rapport, 1999

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Anders E Boström

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Bogdan Lytwyn

Bo Å Peterson

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

1403-7289 (ISSN)

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Communications from the Division of Mechanics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden: CTH 1999:3

Mer information

Skapat

2017-10-08