Linear viscoelastic actuator-based control system of a bipedal walking robot
Rapport, 1998

Författare

Viktor Berbyuk

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Bo Å Peterson

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Nataliya Nishchenko

National Academy of Sciences in Ukraine

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Communications from the Division of Mechanics, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden: CTH 1998:5

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-09