Design of cryogenic 2-14 GHz Eleven feed for reflector antennas for future radio telescopes
Paper i proceeding, 2010

Författare

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Miroslav Pantaleev

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Yogesh Karandikar

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Leif Helldner

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Niklas Wadefalk

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Ashraf Uz Zaman

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

M. Zamani

Gigahertz Symposium 2010, Lund University, 9-10 March 2010

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07