Researchers on the track of wheel-rail interaction
Artikel i övrig tidskrift, 2003

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Railway Gazette International

Vol. 159 6 397-399

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07