Stable operation of high mobility 4H-SiC MOSFETs at elevated temperatures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Halldor Olafsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gudjon Gudjonsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Fredrik Allerstam

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Einar Sveinbjörnsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Thomas Rödle

Electronics Letters

Vol. 41 14 825-826

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07