Electrical properties of low-temperature bonded uni-polar Si/Si junctions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Bahman Raeissi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Petra Amirfeiz

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Olof Engström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik

Proc. 207th ECS-Meeting, Quebec 2005, Semiconductor Wafer Bonding VII

205-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06