Estimation of Resonance Frequencies and Quality Factors for Driven Electromagnetic Systems
Paper i proceeding, 2004

Författare

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Proc. EMB 04 - Computational Electromagnetics - Methods and Applications, Gothenburg, Sweden, pp.

Ämneskategorier

Annan fysik

Signalbehandling

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07