Sulfur dioxide (SO2) emission rates of Masaya and San Cristóbal volcano (Nicaragua) during 2009 inferred from stationary and mobile mini-DOAS measurements within the NOVAC project
Poster (konferens), 2010

Författare

A Muñoz

J Álvarez

A. Morales

M. Ibarra

K. Alvarado

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Claudia Rivera

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Alexander Vladimir Conde Jacobo

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Santiago Arellano

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

6th Cities on Volcanoes Abstracts, Tenerife, Spain, June 2010

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08