Presentations about data analysis related with the NOVAC project
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Santiago Arellano

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Bo Galle

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Patrik Norman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

Alexander Vladimir Conde Jacobo

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys

4th NOVAC Annual Meeting, Guatemala, January 2010

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08