Collaborating for Content and Language Integrated Learning: The Situated Character of Faculty Collaboration and Student Learning
Artikel i övriga tidskrifter, 2011

Författare

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Andreas Eriksson

Centrum för fackspråk och kommunikation

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ann-Charlotte Stenberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Cecillia Jacobs

Chris Winberg

Jenny Wright

Bridget Wyrley-Birch

Across the Disciplines

1554-8244 (ISSN)

Vol. 8 3

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Pedagogiskt arbete

Studier av enskilda språk

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08