24 GHz balanced self-oscillating mixer with integrated patch antenna array
Paper i proceeding, 2011

Författare

Yu Yan

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Yogesh Karandikar

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

2011 European Microwave Conference (EuMC)

404-407
978-287487022-4 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-287487022-4

Mer information

Skapat

2017-10-07