Feedback stabilization of non-axisymmetric resistive wall modes in tokamaks. Part 2: Control analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

robust

Författare

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

The Physics of Plasmas

Vol. 7 10 4143-4151

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06