H-inf control of unstable uncertain plants using Horowitz bounds
Paper i proceeding, 2000

robust

control

Författare

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

39th Conference on Decision and Control, Sydney, Australia

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07