Multi criteria controller design for uncertain MIMO systes using nonconvex global optimization
Paper i proceeding, 2001

control

robust

Författare

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Kenneth Holmström

40th Conference on Decision and Control, Orlando, FL, USA

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/.2001.980506

Mer information

Skapat

2017-10-06