From PI to H-inf control in a unified framework
Paper i proceeding, 2000

robust

control

Författare

Birgitta Kristiansson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

39th Conference on Decision and Control, Sydney, Australia

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06