Active feedback stabilization of high-beta modes in advanced Tokamaks
Paper i proceeding, 2000

robust

control

Författare

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

18th IAEA Fusion Energy Conference, Sorrento, Italy

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06