Closest point search in lattices
Rapport, 2000

source-coding

error-control

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Informationsteori

Alexander Vardy

Kenneth Zeger

1404-5001 (ISSN)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Rapport - Chalmers Lindholmen högskola: 1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-29