Closest point search in lattices
Rapport, 2000

error-control

source-coding

Författare

Erik Agrell

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Informationsteori

Alexander Vardy

University of California at San Diego (UCSD)

Kenneth Zeger

University of California at San Diego (UCSD)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Rapport - Chalmers Lindholmen högskola: 1

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-04