Active Feedback Stabilization of High-Beta Modes in Advanced Tokamaks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Nuclear Fusion

Vol. 41 4 455-463

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06