Active control of MHD modes in magnetic confinement systems
Paper i proceeding, 2001

Författare

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Demetrio Gregoratto

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Y. Gribov

9th European Fusion Theory Workshop, Helsingör, Denmark

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06