Reliability of Microtechnology – Interconnects, Devices and Systems
Bok, 2011

Författare

Johan Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Olli Salmela

Jussi Särkkä

James E. Morris

Per-Erik Tegehall

Cristina Andersson

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-1-4419-5759-7