Reliability of Microtechnology – Interconnects, Devices and Systems
Bok, 2011

Författare

Johan Liu

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Olli Salmela

Jussi Särkkä

James E. Morris

Per-Erik Tegehall

Cristina Andersson

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

978-1-4419-5759-7

Mer information

Skapat

2017-10-08