Induced L2 -gain domain for LPV-Gain scheduled control systems
Paper i proceeding, 2003

Författare

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Stefan Pettersson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06