Physics and Control of Resistive Wall Modes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Yueqiang Liu

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Demetrio Gregoratto

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Carl-Magnus Fransson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Bengt Lennartson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Y. Gribov

V.D. Pustovitov

Phys. Plasmas Vol 9 (15):2044-2050

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13