Estimation of Damped and Undamped Sinusoids with Application to Analysis of Electromagnetic FDTD Simulation Data
Paper i proceeding, 2003

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Thomas Rylander

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Mats Viberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

In Proc. 13th IFAC Symposium on System Identification SYSID 2003, Rotterdam, Netherlands

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07