Linear parameter-varying descriptions of nonlinear systems
Paper i proceeding, 2004

Författare

Fredrik Bruzelius

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Stefan Pettersson

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

Claes Breitholtz

Chalmers, Signaler och system, Reglerteknik och automation

American Control Conference, Boston, Massachusetts

1374-1379

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06