Varactor-Based Dynamic Load Modulation of RF PAs
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Hossein Mashad Nemati

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

Björn Almgren

Christer Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Haiying Cao

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

Thomas Eriksson

Gigahertzcentrum

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Christian Fager

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

MUSTAFA ÖZEN

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Gigahertzcentrum

Ali Soltani Tehrani

Gigahertzcentrum

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Herbert Zirath

Gigahertzcentrum

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

European Microwave Conference, Manchester, Workshop "RF PA Efficiency Enhancement Techniques"

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07