Students’ and Teachers’ Views on Fair Grades - Is it Possible to Reach a Shared Understanding?
Paper i proceeding, 2011

Författare

Håkan Burden

Göteborgs universitet

Rogardt Heldal

Chalmers, Data- och informationsteknik

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Proceedings, 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07