Characterization of alpha-Isosaccarinic acid: Lactone and carboxylic conformations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Stefan Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Yngve Albinsson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Journal of Solution Chemistry

Vol. 33 5 456-477

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05