Prevention of RCF damage in curved track through development of the INFRA-STAR two-material rail
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Martin Hiensch

Francis Franklin

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Gert-Jaap Weeda

Ajay Kapoor

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures

Vol. 26 10 1007-1017

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08