Two-material rail development: field test results regarding rolling contact fatigue and squeal behaviour
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Martin Hiensch

Per-Olof Larsson

Olof Nilsson

Didier Levy

Ajay Kapoor

Francis Franklin

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Wear

Vol. 258 7-8 964-972

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07