Fatigue evaluation of surface coated railway rails using shakedown theory, finite element calculations, and lab and field trials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Francis Franklin

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ajay Kapoor

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik

International Journal of Fatigue

Vol. 27 6 680-694

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08