Assessment of conditions for initiation of cracks in the heads of railway rails due to rolling contact fatigue
Paper i proceeding, 1999

Författare

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of the Seventh International Fatigue Congress (FATIGUE 99) in Beijing, China, June 8-12, 1999 (Eds. X.R. Wu and Z.G. Wang), Higher Education Press, U.K.

2597-2602

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper