Assessment of conditions for initiation of cracks in the heads of railway rails due to rolling contact fatigue
Paper i proceeding, 1999

Författare

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of The 7th International Fatigue Congress (FATIGUE ‘99)

2597-2602

The 7th International Fatigue Congress (FATIGUE‘99)
Beijing, China,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09