Two-material rail development to prevent rolling contact fatigue and to reduce noise levels in curved rail track
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Martin Hiensch

AEA Technology Rail BV

Ajay Kapoor

University of Sheffield

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Institutionen för hållfasthetslära

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Francis Franklin

University of Sheffield

World Congress on Railway Research
Cologne, Germany,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09