Two-material rail for RCF and noise control
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Martin Hiensch

AEA Technology Rail BV

Per-Olof Larsson

Trafikverket

Didier Levy

Régie autonome des transports parisiens (RATP)

Ajay Kapoor

University of Sheffield

Francis Franklin

University of Sheffield

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

World Congress on Railway Research
Edinburgh, United Kingdom,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-09