Two-material rail for RCF and noise control
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2003

Författare

Martin Hiensch

Per-Olof Larsson

Didier Levy

Ajay Kapoor

Francis Franklin

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of the World Congress on Railway Research in Edinburgh, U.K., September 28-October 1, 2003

Vol. Published on CD-ROM 12-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik