Two-material rail development: Field test results regarding rolling contact fatigue and squeal behaviour
Paper i proceeding, 2003

Författare

Martin Hiensch

Per-Olof Larsson

Olof Nilsson

Didier Levy

Ajay Kapoor

Francis Franklin

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Ringsberg

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proceedings of the Sixth International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems (CM2003) in Göteborg, Sweden, June 10-13, 2003 (Editors A. Ekberg, E. Kabo and J.W. Ringsberg), Vasastadens Bokbinderi AB, Sweden

39-48

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Teknisk mekanik